Fejl i skat

Fejllister – Skat.dk

Her vil vi løbende opdatere kendte fejl og problemer i TastSelv Selskabsskat. I øjeblikket kan oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) 2015 fejlagtigt …

Denne side er din adgang til skat.dk

Kendte fejl – Skat.dk

Rettelsesprocedurer for gennemgående fejl eller ved maskinel fejlrettelse kan aftales med Skattestyrelsen. Kontakt os på 72 38 02 10 eller skriv til …

Denne side er din adgang til skat.dk

3.5 Rettelse af fejl – Skat.dk

Når du indtaster din angivelse, kontrolleres den automatisk for formelle og logiske fejl. Får du en fejlmeddelelse, skal du rette fejlen, …

Denne side er din adgang til skat.dk

10.4 Sådan retter du fejl – Skat.dk

Der er opstået en systemfejl. Det var ikke muligt at gennemføre den igangværende handling. Fejlen kan skyldes midlertidige driftsproblemer, og du bør derfor …

Fejl – SKAT

Fejl

Rettelser efter fejlliste kan endvidere indberettes via TastSelv Erhverv, TS-tele samt på blanketter. Ved manuel genindberetning af afviste indberetninger skal …

Rettelse af fejl i det indsendte materiale – Skat.dk

Hvis skattestyrelsen konstaterer fejl i indberetningen, sender vi en meddelelse retur til den der har indsendt indberetningen via sikker mail på TastSelv …

Denne side er din adgang til skat.dk

5.2 Fejlsvar – Skat.dk

Nedenunder ses en liste over fejlnumre i PERE systemet for 2015. Fejlnr, FEJLTEKST. 005, Fejl i OPSENR. 024, Fejl i rettekode. 030, Police/konto/ …

Denne side er din adgang til skat.dk

7. Fejllisteoversigt – Skat.dk

Konstateres der fejl i de indberettede oplysninger, vil fejlbehæftede indberetninger blive udskrevet på fejlliste. Se vejledning i “Anpartskontrolsystemet, …

Denne side er din adgang til skat.dk

8 Hvordan fejlrettes – Skat.dk

Brug Firefox eller Chrome. Hvis du bruger Safari eller Internet Explorer som browser og ikke kan logge på TastSelv eller oplever fejl i TastSelv, anbefaler vi, …

Teknisk hjælp til TastSelv Erhverv – Skat.dk

Denne side er din adgang til skat.dk

Keywords: fejl i skat