Kautionspræmie skat

Kautionspræmie til hovedaktionær – DreistStorgaard

13. feb. 2018 — Landsskatteretten har i en afgørelse fra 2005 fastsat kautionspræmien til 1,5% af sikkerhedsstillelsesbeløbet. Præmien er fradragsberettiget hos …

Får du kautionspræmie fra dit selskab? – Kvist & Jensen

8. jan. 2014 — En klager havde mod kautionspræmier kautioneret for selskaber, som klageren selv havde drevet og direkte eller indirekte været medejer af.

Beskatning af kautionspræmier – Skat.dk

17. jun. 2003 — Sagen vedrørte, om et selskab kunne fratrække en kautionspræmie til hovedaktionærens … Ikke godkendt fradrag forbetaling af kautionspræmie.

Denne side er din adgang til skat.dk

kautionspræmie – bevisbyrde – interesseforbundne parter – SKAT

Driftsomkostninger – kautionspræmie – bevisbyrde – interesseforbundne parter – Skat.dk

16. jul. 2020 — En generel fastsættelse af kautionspræmien mellem 1,5 % – 2 % af kautionsbeløbet kan dog næppe lægges til grund, idet kautionspræmien skal …

Denne side er din adgang til skat.dk

Kautionspræmier – – Kielberg Advokater

Kautionspræmier –

Kautionspræmien skal fastsættes på markedsmæssige vilkår og vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde. … Skat %. Kautionspræmie. Skat %. Skattebetaling.

Hovedaktionærer bør være opmærksomme på muligheden for at modtage betaling for at have stillet kaution for deres virksomhed.

Kautionspræmie til hovedaktionær – Addere revision

27. jan. 2014 — Landsskatteretten har fastslået, at en hovedaktionær ikke kan fradrage tab på kautionspræmier i sine egne selskaber. Det forhold, at han har …

Når hovedaktionærer kautionerer for deres selskab – BDO

25. mar. 2022 — 2 anpartshavere kautionerede for selskabets gæld. SKAT fandt, at den af selskabet betalte kautionspræmie var en anlægsudgift for at …

SKATM-2022-13-12. Hovedanpartshaveres kaution for …

3. jan. 2023 — Kautionspræmien kan skattemæssigt fratrækkes i selskabet, og skal beskattes som kapitalindkomst hos hovedaktionæren. Har du som hovedaktionær …

Løn eller udbytte – hvad kan bedst betale sig? – Blicher revision

Løn eller udbytte – hvad kan bedst betale sig? | Blicher

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform er der flere muligheder for at få virksomhedens overskud udbetalt. Men hvilken måde er så billigst skattemæssig …

Keywords: kautionspræmie skat